Hvorfor bliver vores børn små tyranner?

Forfatter: Michael Winterhoff

Den forsvundne barndom. Hvad sker der, når børn får ansvaret for at skabe sig selv?

Må et barn slå sine forældre? Skal barnet have sin vilje, hver gang det får et hysterisk anfald? Hvorfor kan mange børn ikke sidde stille i mere end 10 minutter ad gangen? Kan børnene ikke høre, eller gider de bare ikke høre efter?

Den tyske børnepsykiater Michael Winterhoff besvarer disse og mange andre spørgsmål i sin bog om de små tyranner. Han påpeger, at hvor der tidligere var 3-4 problembørn i en normal skoleklasse, taler man i dag om klasser, hvor det forholder sig nærmest omvendt, med en meget lille gruppe børn uden problemer. Han mener, at denne udvikling til dels skyldes, at børn behandles som små voksne, hvor de inddrages i beslutninger, de mange gange ikke er modne til at tage stilling til. Han mener, at børnene skal have deres barndom tilbage, og at de mere har brug for støtte og vejledning end medbestemmelse og valgmuligheder.

Ifølge Michael Winterhoff misforstår mange voksne deres rolle over for barnet og dermed hindrer en sund udvikling af psyken. Han ser ofte en omvendt magtfordeling, hvor det er barnet, der styrer den voksne. Det fastholder barnet i en tidlig narcissistisk fase, hvor det forventer at få alle sine ønsker opfyldt. Hvis barnet bliver fastholdt i denne fase, vil barnet have svært ved at acceptere et nej og ofte reagere voldsomt. Og så er det vi får tyrannerne.

Bogen er skrevet i et let forståeligt sprog med talrige hverdagseksempler. Den henvender sig til et bredt publikum af forældre, lærere og pædagoger samt alle andre der interesserer sig for børnenes og dermed samfundets udvikling. Med 500.000 solgte eksemplarer er den en bestseller i Tyskland og er blevet oversat til 16 sprog.