Adfærdsforandringer

Vi mennesker påvirker og påvirkes uafladeligt – bevidst eller ubevidst

– bliv klogere på hvordan du skaber adfærdsforandringer

Hvis du ønsker at påvirke andre menneskers adfærd, skal du først forstå menneskets drivkræfter.

Hvad er det der gør, at vi tænker, føler og handler på bestemte måder.

Adfærdsforandringer handler om at designe vores omgivelser, sådan at de hjælper os til at træffe de rigtige valg og beslutninger.

Plurafutura Consultancy hjælper dig med at designe rammerne for menneskelig adfærd, sådan at vi som mennesker guides til at handle hensigtsmæssigt i forhold til os selv og vores omgivelser.

Vi giver dig indsigt i, hvad adfærdsdesign er, og hvordan det kan bruges som forandringsredskab, Du lærer, hvordan du kan arbejde med at påvirke andres adfærd gennem adfærdsdesign-discipliner som eksempelvis nudging, designtænkning og evolutionspsykologi.

Vi hjælper med at forbedre serviceydelser og produkter

Vi sværger i Plurafutura til det simple princip, at de svar vi får, aldrig er bedre, end de spørgsmål vi stiller. Vi gør os derfor umage med at stille spørgsmål der giver svar, som rent faktisk siger noget om det, vi forsøger at undersøge. Vi afdækker også ubevidste behov og idéer til forbedring af serviceydelser eller konkrete produkter.

Plurafutura hjælper med at øge træfsikkerheden på en enkel og ikke ressourcekrævende måde.

Kundeindsigt gennem kvalitative interviews og fokusgrupper

Betragt med fordel dine kunder som mere end bare aftagere af dine serviceydelser eller produkter Dine kunder besidder altid værdifuld viden om eksempelvis brug af dine serviceydelser eller produkter. Men kunderne har også tanker  og idéer, der “tappet” og anvendt på den rigtige måde er umådeligt værdifulde. Det er meget menneskeligt at tro, at vi ved, hvad andre tænker om os, og det vi laver. Men vi ved det ikke med sikkerhed, og vi gætter ofte forkert. Derfor er det vigtigt at gå fra formodninger til, hvad kunderne rent faktisk tænker og oplever.

Du kan udfylde formularen herunder

Så tager Thomas fat i dig hurtigst muligt.
  • Ved at udfylde formularen og trykke 'Send', accepterer du samtidig vores privatlivspolitik

Ønsker I at arbejde med adfærdsforandringer?

Kontakt erhvervspsykolog Thomas Dalsgaard.

Thomas er medredaktør på den ultimative bog om Adfærdsdesign udgivet på Plurafutura Publishing.

+45 4070 8890