Coaching

– få det bedste frem i dig selv og dine medarbejdere

Bliv klog på hvad du skal fortsætte med at gøre, hvad du skal gøre mere af, hvad du skal gøre, som du ikke gør i dag eller hvad du helt skal stoppe med at gøre.

I et effektivitetsorienteret højhastighedssamfund er det vigtigt at tydeliggøre det der virkelig betyder noget. Det der giver mening og skaber værdi for en selv og sine omgivelser.

Coachingen hjælper dig med at være skarp på, hvordan du bruger din tid og opmærksomhed. Med automatpiloten slået fra får du hjælp til at holde fokus, prioritere og udarbejde personlige udviklingsstrategier i forhold til dine mål, ønsker og behov. Finde balancen i det du beskæftiger dig med og undgå at ydre støj bliver til indre støj.

I vores teamcoaching erstattes du med vi.

Ledercoaching

Formål

Ledelse er mange ting; men det er først og fremmest indsigt i og håndtering af de kræfter der driver mennesker. Derfor er dette ledercoachings-forløb designet med det formål at hjælpe dig til at få det bedste frem i dig selv og dine medarbejdere. Du får præcis den nøgleviden, de nøglemodeller og de nøglefærdigheder, som du  har brug for til at opnå de ønskede resultater. Evnen til at motivere og sætte ind med de rette påvirkningsstrategier. Ledelse handler netop om at påvirke medarbejderne sådan, at de ønskede resultater opnås.

Begrænsningens kunst

Forløbet er tilpasset din travle hverdag og det er vigtigt, at det opleves som lyst- og ikke pligtpræget. Ledelse bliver både nemmere og sjovere, når man finder ind til selve essensen af ledelse, og ikke fylder for meget på tallerkenen fra det store ledelses ta’ selv bord. Det er vigtigt, at få skabt enkelhed og sammenhængskraft i måden du tænker og praktiserer ledelse. Det giver driftssikkerhed, tryghed og overskud i lederskabet. Kunsten består i at være skarp på, kun at gøre de ting som virkelig batter og ”flytter” mest. Eller på godt dansk ”Less is more” og ”cut the crap”.

Indhold og form

Forløbet er et dynamisk og aktionsbaseret forløb med 2 overlappende og inter-relaterede spor: 1) Et individuelt spor hvor der arbejdes med personlige temaer der har betydning for, hvordan du udøver dit lederskab og 2) Et ledelsesmæssigt og organisatorisk spor, hvor der arbejdes med forskellige ledelsesmæssige udfordringer koblet til relevante teorier/modeller.

Der vil blive vekslet mellem deciderede coaching sessions, teoriindlæg og præsentation af forskellige værktøjer og modeller samt dialog omkring, hvordan tingene bedst bringes i spil i organisationen.

Møderne kan have forskellig varighed og karakter alt efter indhold, og hvad der skønnes vigtigt lige nu og her.

Teamcoaching

Vi tager temperaturen på jeres team:

  • Hvor tydelig er mål og strategier?
  • Hvordan samarbejder og kommunikerer I med hinanden?
  • Hvordan støtter I hinanden i gennemførelse af nye ideer, og hvordan sikrer I meningsfulde og værdiskabende resultater?
  • Hvordan løser I opgaver sammen og er der tilstrækkelig med åbenhed og tryghed i teamet?

I den udviklings- og handlingsorienterede del af teamcoachingen hjælper vi jer til at indkredse de områder, der skal arbejdes med. Til gavn for den enkelte, teamet og organisationen. Beslutte ved fælles indsats at blive bedre til at skabe de ønskede teamresultater, samtidig med at alle teammedlemmerne udvikler sig, trives og oplever arbejdsglæde.

Når teamet er enige om udviklingsområderne aftales de nødvendige indsatser. Der udarbejdes konkrete, realistiske og operationelle handlingsplaner for, hvad der skal gøres for at blive et velfungerende og succesfuldt team. Ingen teammedlemmer vil være i tvivl om mål og forventninger og ikke mindst, hvem der gør hvad og hvornår.

Stresscoaching

– Fremragende en-til-en tilgang der tackler stress

Stress påvirker hurtigt vores evne til at præstere på jobbet og indgå i tilfredsstillende i relationer med andre mennesker. Langvarig stress ødelægger vores helbred. Vi kan ende med helt at brænde ud, hvis vi ikke gør noget i tide. Stress er desværre blevet et livsvilkår i det moderne arbejdsliv. Noget vi skal lære at håndtere.

Coaching giver en fremragende en-til-en tilgang til at tackle stress. Du får nogle redskaber der både hjælper dig her og nu, men som også giver dig et beredskab til at håndtere fremtidig stress. For som sagt er et stressfrit liv en myte i det moderne samfund.

Nogle gange kommer man hurtig stressen til livs med nogle enkle greb eller justeringer. I andre tilfælde tager det længere tid fordi stressen har fået lov til at udvikle sig og/eller fordi stressens årsager har dybe rødder. Enten i ens personlighed og/eller i nogle dysfunktionelle omgivelser.

Vi diagnosticerer hurtigt årsagerne til din stress og hjælper dig med at finde frem til, hvad der skal gøres. I fællesskab laver vi en handlingsplan for, hvilke indsatser der skal gøres, for at du kommer ud af stressen.

Coaching med en erfaren psykolog med stor erfaring indenfor stresshåndtering er en uvurderlig hjælp, fordi stressen ofte er fastholdt i et komplekst samspil af flere forskellige faktorer. Med andre ord skal man vide, hvor man præcist sætter ind.

Kontakt os for en uforpligtende snak

Kontakt os på telefon: +45 4070 8890. Du er også velkommen til at kontakte os via formularen herunder, så vender vi tilbage.

  • Ved at udfylde formularen og trykke 'Send', accepterer du samtidig vores privatlivspolitik